OPČI UVJETI NAGRADNIH KVIZOVA

 

1. Organizator nagradnog kviza

Organizator nagradnih kvizova na Facebook stranici Restaurant Club SLO (https://www.facebook.com/rcslo), Restaurant Club HR (https://www.facebook.com/rccro), Mionetto Slovenija (https://www.facebook.com/MionettoSlovenija) i Mionetto Hrvatska (https://www.facebook.com/MionettoHrvatska) je KITIO mobile d.o.o., Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana (u daljnjem tekstu: organizator).

 

2. Tijek nagradnih kvizova

Trajanje svakog nagradnog kviza je označen na dnu Facebook aplikacije za nagradni kviz. Kviz se održava samo na Facebook stranicama, navedenim u prvom članku.

 

3. Svrha nagradnog kviza.

Svrha nagradnog kviza je promocija restorana i gostiona u mreži Restaurant Cluba, posredno promicanje prodaje i stjecanje kontakata.

 

4. Definicija pojmova

U ovim se pravilima upotrebljavaju sljedeći pojmovi:

Sudionicii: sudionikom se definira svaka osoba, koja putem Facebook aplikacije odgovori na pitanje te nam pošalje podatke.

 

5. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnom kvizu

U nagradnom kvizu može sudjelovati svaka osoba, koja u Facebook aplikaciji odgovori na postavljeno pitanje, upiše sve tražene osobne podatke (ime, prezime, e-mail i broj mobitela) te označi (prihvaćam) da se slaže s ovim općim uvjetima , a zatim dostavi točne podatke sa klikom na gumb Odgovori. Sa ispravnim odgovorom i dostavom podataka, postaje osoba sudionik.

Sudjelovanje u nagradnom kvizu će biti omogućeno samo osobama, koje će imati pristup aplikacijama nagradnog kviza, omogućene kolačiće (eng.: cookies) i javascript.

Jedna osoba može sudjelovati u nagradnom kvizu samo jednom e-mail adresom. Ukoliko postoji sumnja, da je ista osoba sudjelovala u nagradnom kvizu koristeći različite ili iste a-mail adrese, organizator i suorganizator imaju pravo odmah i neopozivno isključiti istu iz nagradnog kviza. (u daljnjem tekstu: isključiti; isključen; isključenje). Isto se odnosi i na slučajeve gdje nekoliko osoba sudjeluje s jednom e-mail adresom. U tom slučaju , organizator i suorganizatori imaju pravo isključiti sve osobe, koje su sudjelovale s istom e-mail  adresom.

 

7. Natjecanje za nagradu

Za nagradu se sa točnim odgovorom na pitanje u nagradnom kvizu mogu natjecati svi sudionici, koji su u nagradnom kvizu sudjelovali u skladu s tim pravilima.

Dodatni uvjet je, da komisija do trenutka izvlačenja nije utvrdila kršenje tih pravila od strane sudionika, odnosno da sudionik tijekom nagradne igre nije bio isključen.

 

8. Izvlačenje dobitnika

Izvlačenje dobitnika održat će se na adresi organizatora i pod nadzorom komisije.

Izvlačenje dobitnika će iz bubnja za izvlačenje iz cijele skupine sudionika biti izveden putem računalnog sustava.

Predsjednik komisije će pripremiti zapisnik, koji će sadržavati popis dobitnika. Zapisnik mora biti potpisan od svih članova komisije. Zapisnik će se godinu dana pohraniti na adresi organizatora i suorganizatora.

 

10. Popis nagrada

Sve nagrade su uvijek zabilježene u samoj aplikaciji za nagradni kviz.

 

11. Objava dobitnika

Svi dobitnici izričito odobravaju objavu svog imena i prezimena na Facebook stranici nagradnog kviza i u e-mail porukama nagradnog kviza, za što od organizatora ili suorganizatora neće zahtjevati plaćanje ili odštetu.

Svi dobitnici će biti objavljeni na web stranici nagradne igre najkasnije u roku od 7 dana nakon završetka nagradne igre.

 

12. Opće informacije o nagradama i dobitnicima

Komisije će provjeriti dobitnike, ako su sudjelovali u skladu s tim pravilima. U slučaju da je dobitnik isključen, nagrada će se dodjeliti sljedećem sudioniku, koji će biti naknadno izvučen.

U slučaju da je dobitnik maloljetnik, nagrada će se uz suglasnost roditelja ili zakonskog zastupnika dobitnika prenjeti na roditelja ili zakonskog zastupnika dobitnika, koji tako postaje dobitnik.

Organizator i suorganizator imaju pravo zahtjevati da dobitnik u određenom roku na traženi način dokaže svoj identitet. U slučaju da dobitnik to ne želi učiniti, gubi pravo na nagradu. U tom slučaju se nagrada ne dodjeljuje.

Dobitniku će glavna nagrada i bonus nagrada biti izručena od strane organizatora.

 

13. Pravila preporučivanja

Sudionici mogu nagradni kviz preporučiti drugim osobama (npr. prijateljima) te si na taj način povečati šanse za dobivanje nagrade u nagradnom kvizu. O načinu, mjestu i vremenu preuzimanja nagrade će dobitnici biti obavješteni od strane organizatora putem pošte, e-maila ili telefonskim putem najkasnije u roku od 14 dana nakon zaključenja nagradnog kviza. Ako se dobitnik na obavijest o preuzimanju nagrade ne odazove (npr. proslijedio tražene podatke u pisanom obliku ili preko e-maila ili telefonskim putem) u roku od 14 dana od dana primitka obavijesti (ili u drugom roku, koji će biti naveden u obavijesti) ili nagradu neće preuzeti, kao što je to bilo navedeno u obavijesti  odnosno ako će se nagrade odreći, izgubiti će pravo na nagradu. U tom slučaju nagrada neće biti dodijeljena.

Pravila za preporuku su sljedeća:

Sudionici imaju na Facebook stranici nagradnog kviza mogućnost nagradni kviz preporučiti drugim osobama putem postupaka, koji su dostupni u okviru nagradnog kviza.

Sudionici mogu nagradni kviz preporučiti neograničenom broju osoba. Pojedinoj osobi sudionik može preporučiti nagradni kviz samo ako već ne sudjeluje u nagradnom kvizu odnosno ako se nije odjavila od primitaka preporuka.

Organizator i suorganizator zadržavaju pravo da na zahtjev državnih organa ili drugih institucija, koji nadziru slanje neželjene e-pošte, ili putem internetskih usluga, u slučaju sumnje na slanje neželjene e-pošte tim vlastima, institucijama ili ponuđačima posreduju IP adresu i ostale podatke sudionika, koji je osumnjičen za slanje neželjene e-pošte.

Ukoliko postoji sumnja, da je ista osoba u više navrata sudjelovala u nagradnoj igri s korištenjem različitih ili istih e-mail adresa, organizator i suorganizator imaju pravu istu isključiti.

Ukoliko postoji sumnja da je određeni sudionik varao odnosno radio u suprotnosti s ovim pravilima, organizator i suorganizator imaju pravo istog sudionika isključiti.

 

14. Tko može sudjelovati

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Sloveniji i Republici Hrvatskoj.

Osobe koje na bilo koji način neposredno sudjeluju u provedbi nagradnog kviza, nemaju pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri.

 

15. Druge odredbe

Organizator nije odgovoran na nepotpuno sudjelovanje u nagradnom kvizu ili za sudjelovanje u nagradnom kvizu s pogrešnim podacima.

Sudjelovanje u nagradnom kvizu, prikupljanje i preuzimanje nagrade nisu uvjetovani s kupnjom bilo kojeg proizvoda ili usluge.

Organizator i druge osobe, koje sudjeluju u provedbi nagradnog kviza nisu odgovorni za bilo kakvu štetu koje može proizići iz nagrada.

U slučaju okolnosti na koje organizator ne može utjecati (viša sila), može sporazumno raspustiti nagradni kviz. O tome organizator mora obavijestiti putem Facebook stranice nagradnog kviza i preko e-mail sve sudionike. U tom slučaju organizator sudionicima nije odgovoran za nastalu štetu.

Organizator zadržava pravo na promjenu pravila, ako to zahtjevaju iz tehničke i komercijalne prirode ili uzroci na strani javnosti. O svim izmjenama i dopunama nagradnog kviza će organizator sudionika obavijestiti na Facebook stranici nagradnog kviza. Za daljnje informacije, zainteresirana osoba može pisati na [email protected].  

Odluka organizatora o svim pitanjima koja se odnose na nagradni kviz odnosno korištenja tih pravila je konačna i važeća za sve sudionike.

 

16. Gdje se nalaze ta pravila

Ova pravila su dostupna na zahtjev u pisanom obliku na adresi organizatora i na web stranici Restaurant Cluba (www.restaurantclub.hr).  

 

17. Korištenje osobnih podataka

Organizator će osobne podatke pažljivo zaštititi, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) i Zakonu o elektroničkim komunikacijama (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009).

Organizator kao i upravitelj osobnim podacima osobne podatke koje je dobio od sudionika, samostalno i po vlastitom nahođenju će  upotrebljavati isključivo u sljedeće svrhe:

provedba nagradne igre u svim aspektima;

obavještavanje dobitnika o rezultatu izvlačenja dobitnika;

objava dobitnika na web stranici nagradne igre;

objava dobitnika u porukama e-maila, koja će biti poslana sa svrhom obavještavanja svim sudionicima;

statističke i tržišne analize i segmentacija sudionika;

provedba neposrednih marketinških akcija;

slanje e-vijesti putem e-maila, otprilike jednom tjedno;

slanje dnevnih pogodnosti putem e-maila;

slanje poruka putem e-maila s ponudama, informacijama o novostima, akcijama i pogodnostima

Organizator dobivene osobne podatke u nijednom slučaju neće dati na uvid trećim osobama.

Dobiveni osobni podaci se čuvaju do opoziva čuvanja osobnih podataka od strane sudionika.

Opoziv čuvanja osobnih podataka kod organizatora mogu sudionici javiti u pisanim obliku na adresu organizatora (odnosno na e-mail adresu [email protected]).

Posljedica opoziva čuvanja osobnih podataka će biti brisanje osobnih podataka sudionika kod organizatora.

Nakon isteka roka čuvanja upravitelj osobne podatke po vlastitom nahođenju izbriše ili anonimizira.

Upravitelj osobnih podataka mora sudioniku na njegov zahtjev:

potvrditi, da li se osobni podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne;

omogućiti uvid u osobne podatke, koji se odnose na njega, na njihovo prosljeđivanje, prepisivanje ili umnožavanje;

proslijediti ispis osobnih podataka koji se odnose na njega;

pružiti informacije o načinu obrade osobnih podataka;

provesti brisanje njegovih osobnih podataka.

Na web stranici Facebook nagradnog kviza se koristi tzv. kolačić (eng.: cookies), ali isključivo kao zaštitni element za sprječavanje zlouptrebe sustava nagradnog kviza, koji ne omogućuje identifikaciju pojedinca.

 

18. Otkazivanje sudjelovanja

Sudionik može u bilo kojem trenutku tijekom nagradne igre opozvati svoje sudjelovanje u nagradnoj igri, na način da pošalje poruku na e-mail adresu [email protected]. Nakon primitka ove poruke, sudionik će biti isključen iz nagradne igre.

 

19. Rješavanje žalbe

Sve žalbe i reklamacije rješava organizator. U slučaju opravdanih žalbi se organizator obvezuje, da će ih ukloniti u što kraćem roku i o tome obavijestiti sudionike odnosno po potrebi i druge sudionike.

Datum objave tih pravila: 10. 5. 2012