Opći uvjeti poslovanja

 

Opći uvjeti reguliraju i određuju pravila korištenja te djelovanja stranice Restaurant Club, prava korisnika/kupca te poslovni odnos među navedenima.


Internet stranicom www.RestaurantClub.hr (u nastavku kao Restaurant Club ili RC) upravlja tvrtka TIM360 d.o.o., Crnatkova 14 A, 10000 Zagreb, MBS: 02920867, OIB: 24285682401, upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu. Uporabom stranica (osim u slučaju prvog čitanja ovih Uvjeta) krajnji korisnici/kupci izjavljuju prihvaćanje navedenih uvjeta i pravila te korištenje ovih stranica u skladu s njima. Pravo korištenja stranica je osobna odluka i pravo korisnika/kupca te nije prenosivo na druge u bilo kojem slučaju ili obliku. Krajnji korisnik/kupac osobno odgovara za sigurnost zaporki i opreme koju koristi za pristup stranicama ili uslugama na stranicama. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da mu iz razloga koji su unutar i izvan kontrole tvrtke Tim360 d.o.o., pristup stranicama privremeno može biti onemogućen ili ograničen.

Ovi uvjeti su izrađeni u skladu s važećim zakonima i propisima te međunarodnim kodeksima za e-poslovanje.

 

Pojmovnik

 

krajnji korisnik/kupac - korisnik je svaka pravna ili fizička osoba, koja kupi ili samo koristi usluge ili produkte Restaurant Cluba, uzimajući u obzir i podatke pri eventualnoj registraciji i preuzimanju narudžbe.

 

Web stranica – uključuje sve web stranice koje se nalaze unutar domene www.restaurantclub.hr ili su dio Restaurant Cluba mreže te navedene kao srodne stranice.

 

kupon – je sredstvo plaćanja usluga Restaurant Club-a u klasičnom tiskanom obliku i sadržava holografski elemet zaštite protiv neovlaštene reprodukcije i jedinstveni kod kupona. Vrijednost kupona je jednaka  stvarnoj novčanoj protuvrijednosti koja je posebno označena na kuponu i može se razlikovati od maloprodajne cijene.

 

Elektronički kupon (e-kupon ) – može biti u tiskanom ili digitalnom obliku, na bilo kojem mediju ( telefon, PDA, prijenosno računalo, Tablet PC ili tiskan na papiru s podacima sa web stranice ili blagajne)

 

Kartica pogodnosti – je fizički proizvod u obliku tiskane kartice koji sadrži podatke o vrsti kartice, grafički dizajn te potrebne podatke za identifikaciju korisnika u obliku zapisa alfanumeričkih kodova, barkoda čitljivog pomoću posebnih čitača, magnetnog zapisa ili drugih podataka, što omogućuje identifikaciju vrste kartice, vrijednost popusta i ostalih pogodnosti korisnika. RC kartice su proizvod tvrtke Tim360 d.o.o., koja preuzima odgovornost i obveze za iste.

 

Vodič – je tiskani medij u kojem su opisane usluge Restaurant Cluba te predstavlja izbor pružatelja unutar mreže Restaurant Cluba.

 

Pružatelj ili ugostitelj – je fizička ili pravna osoba koja nudi ugostiteljske usluge krajnjim korisnicima, te je odgovoran za takve usluge u skladu sa važečim propisima i zakonima. Ponuđač je partner unutar mreže ugostitelja Restaurant Cluba, koji oglašava svoje ugostiteljske usluge u medijima Restaurant Club-a, a u zamjenu korisnicima usluga Restaurant Cluba nudi popuste na njihove ugostiteljske usluge.

 

Prodavač/trgovac – je tvrtka Tim360 d.o.o./span>, koja preko web stranica Restaurant Club-a prodaje slijedeće proizvode : kupone, e-kupone, kartice pogodnosti ili druge produkte koji nose označja Restaurant Cluba.

 

Nadzor, zaštita podataka i autorskih prava

 

Vlasnik  trgovačkog imena Restaurant Club je tvrtka Tim360 d.o.o.

1.)    Tvrtka Tim360 d.o.o. zadržava pravo da pri bilo kojeg kršenja autorskih prava, neovlaštenog korištenja zaštitnih znakova Restaurant Cluba, poduzme potrebne mjere kako bi zaštitila svoje poslovne interese.

2.)    Tvrtka Tim360 d.o.o., zadržava pravo raspolaganja sa svim autorskim radovima korisnika na njihovoj web stranici www.restaurantclub.hr, mobilnom portalu ili bilo kojoj web stranici koja djeluje pod njegovim okriljem.

3.)    Tvrtka Tim360 d.o.o. , zadržava pravo ali ne i obvezu da u svakom trenutku nadzire objavljeni sadržaj na tim web stranicama kako bi osigurala usklađenost i poštivanje tih uvjeta, korištenja i svih drugih pravila, propisanih od strane Restaurant Cluba te kako bi osigurala sukladnost sa svim relevantnim zakonima, propisima i drugim aktima. Korisnici ne smiju koristiti te web stranice za objavu ili prenošenje bilo kakvog materijala, koji ugrožava ili na neki drugi način krši prava trećih strana, materijala koji po svojoj prirodi nezakonito ugrožavaju, kleveću, narušavaju ili ugrožavaju privatnost, koji je vulgarnan, nepristojan ili  na neki drugi način nepoželjan ili zabranjen u predmetnoj komunikaciji, materijala koji potiće nezakonite radnje ili na neki drugi način krši bilo koja pravila ili koji bez izričitog prethodnog pismenog odobrenja Restaurat Cluba sadržava oglašavanje ili ponudu bilo kojih proizvoda i usluga. Svako ponašanje krajnjeg korisnika koji po subjektivnoj procjeni Restaurant Cluba ograničava ili spriječava drugog krajnjeg korisnika u korištenju ove web stranice strogo je zabranjeno.

 

4.)    Izričito je zabranjeno korištenje tih web stranica za oglašavanje ili obavljanje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili druge ne-komercijalne promocije, bez prethodnog pisanog pristanka Restaurant Cluba uključujući poziv korisnika tih web stranica da postanu članovi drugih mrežnih i izvamrežnih usluga koje predstavljaju neposrednu ili posrednu konkurenciju ili potencijalnu konkurenciju.

 

 

5.)    Korisnik potvrđuje da su sve rasprave, ocjene, komentari, privatne poruke, sudjelovanje na forumima ili stranicama društvenih mreža, odnosno drugi načini slanja poruka ili međusobne komunikacije ( u daljnem tekstu – zajednice ) javne, a ne privatne prirode i da stoga djelatnici društva mogu provjeriti komunikaciju krajnih korisnika bez njihova znanja ili izričitog pristanka.

 

6.)    Tvrtka Tim360 d.o.o., ne snosi nikakvu odgovornost u vezi sa zajednicama i za akcije koje proizlaze iz sudjelovanja krajnih korisnika u bilo kojoj zajednici uključujući i odgovornost za mogući nepoželjan sadržaj. Nijedna komunikacija koju krajnji korisnik objavljuje na RC sustavu se ne smatra povjerljivom.

 

7.)    Ako određene web stranice dozvole objavu komunikacije koju RC smatra povjerljivima, ta činjenica je izričito navedena na tim stranicama. S obzirom na objavljene komentare, poruke ili druge informacije na tim web stranicama krajnji korisnik prenosi pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija za promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta ili bilo koje druge zakonite svrhe, na tvrtku Tim360 d.o.o. ,

 

Definiranje usluga i odgovornost

 

 

1.)    Restaurant Club je posrednik ponuda pogodnosti za ugostiteljske usluge pružatelja te tvrtka Tim360 d.o.o. ne odgovara za kvalitetu ugostiteljskih usluga od strane pružatelja.

2.)    Tim360 d.o.o.  nije odgovorna za neprovedbu, djelomičnu provedbu ili izmjenu uvjeta suradnje od strane pružatelja.

3.)    Tim360 d.o.o. nije odgovorna za ostale štete, nepravilnosti ili nedostatke koji bi mogli nastati tijekom korištenja usluga ili robe koje su bile dio promocije.

4.)    Ažurirani podaci o popustima na ugostiteljske usluge su opisani na web i mobilnoj stranici www.restaurantclub.hr te m.restaurantclub.hr

5.)    Tiskani vodič je u potpunosti ažuriran na dan izlaska.

6.)    Za pogreške kod tiskanja kartica, kupona, njihovo kašnjenje u isporuci, Tim360 d.o.o.odgovara do visine maloprodajne cijene kupona ili kartice te ne odgovara za druge eventualne troškove ili štetu korisnika.

7.)    Tim360 d.o.o.u ni jednom slučaju nije odgovorna za prouzročenu materijalnu, nematerijalnu i (poslovnu štetu i izgubljenu dobit, koja bi nastala prilikom korištenja kartica pogodnosti, kupona i kartice te drugih produkata RC-a od strane korisnika)

8.)    Tim360 d.o.o.ne preuzima nikakvu odgovornost za nedjelovanje web stranice www.restaurantclub.hr, što je moguće kao posljedica ispada mreže ugovornih partnera, nestanka struje ili drugih tehničkih smetnja koje bi privremeno mogle utjecati na korištenje proizvoda ili usluga.

9.)    Tim360 d.o.o.ni u kojem slučaju ne odgovara za štetu, koja je uzrokovana prirodnim ili drugim nesrećama, ili drugim okolnostima ili radnjama trečih osoba, koje nije mogla spriječiti, ukloniti ili ih izbjeći.

 

Vrste usluga

 

 

1.)    Način i postupak za pravilnu upotrebu kartice je opisan u pravilniku Pravila korištenja kartice.

2.)    Korisnici su uvijek dužni provjeriti visinu popusta te sve druge ključne informacije o ponudi (za koliko osoba vrijedi pogodnost, za koji dan, što sve uključuje) kod odabranog ponuđača, na web stranici www.restaurantclub.hr ili mobilnom portalu m.restaurantclub.hr/.

3.)    Uvjet za korištenje usluga Restaurant Cluba je da korisnik posjeduje proizvod RC te da prihvaća ove Opće uvjete. Za upotrebu posebno određenih proizvoda nije potrebno članstvo u Restaurant Club-u.

4.)    Učlanjenjem u Restaurant Club korisnik dobiva dodatne pogodnosti, kao što je to navedeno u obrascu za registraciju.

5.)    Kartica pogodnosti vrijedi za navedeno razdoblje korištenja, što u slučaju testne kartice iznosi četrnaest dana (14) od dana kupnje, u slučaju privremene kartice jedan mjesec, odnosno do dobivanja trajne kartice, a u slučaju godišnje kartice, trajnost je jednu godinu.

6.)    Restaurant Club mjesec dana prije isteka važenja kartice pogodnosti, obavještava korisnika o mogućnostima produljenja kartice. Korisnik je suglasan na produljenje kartice plaćanjem članarine za sljedeće razdoblje.

7.)    Valjanost kupona istječe na datum naznačen na kuponu te ga nije moguće produžiti.

8.)    Kartica pogodnosti nije prenosiva.

9.)    Svaka zloupotreba kartice pogodnosti će se kazniti trenutnim oduzimanjem i paušalnom kaznom u visinu dvostruke vrijednosti kartice pogodnosti.

10.)                        U slučaju gubitka ili krađe kartice pogodnosti ili vrijednosnog kupona, korisnik je dužan odmah obavijestiti Restaurant Club na tel. broj za pomoć korisnicima 01/4572288 (radnim danom 9-17h) ili preko e-mail-a : [email protected] Tim360 d.o.o. zadržava pravo naplate troška izdavanja nove kartice pogodnosti od strane korisnika.

11.)                        U slučaju kupnje kartice pogodnosti na prodajnom mjestu, korisnik dobiva privremenu karticu koju mora obavezno registrirati na web stranici www.restaurantclub.hr ili putem priložene pristupnice u roku od 30 dana od dana kupnje, odnosno najkasnije do datuma isteka označenog na kartici.

12.)                        Popusti pružatelja se ne zbrajaju. Popusti koji pripadaju korisnicima kartice pogodnosti odnose se isključivo za ugostiteljske usluge i ne mogu se kombinirati s drugim akcijama ili popustima pružatelja.

13.)                        Reproduciranje, prodaja ili trgovanje RC kuponima je najstrože zabranjeno, osim ukoliko je to izričito dozvoljeno u pojedinačnom ugovoru s klijentom ili partnerom. Svako kršenje ove odredbe se kažnjava s plaćanjem odštete ili u visini uzrokovane poslovne štete. Takva neovlaštena aktivnost predstavlja kazneno djelo, koje je tvrtka Tim360 d.o.o. dužna prijaviti nadležnim tijelima.

14.)                        Svaki pokušaj korištenja kupona koji nije u skladu s ovim uvjetima i odredbama rezultirati će nevaljanošću kupona.

 

Premium program

 

1.)    Pogodnosti programa Premium pridobivaju se posjedovanjem važeće članske kartice Restaurant Cluba – Premium Card.

2.)    Korisnik kartice Premium Card dobiva pogodnosti u cijeloj mreži ugostitelja/pružatelja Restaurant Cluba.

3.)    Model popusta za korisnike kartice kreće se u rasponu 15-20% na a'la carte ponudu hrane i pića.

4.)    Korisnik kartice Premium Card prilikom posjete ugostitelja/pružatelja koji prihvaća Premium i Explorer kartice ima pravo odabrati odgovarajući model.

5.)    Popusti na ugostiteljske usluge vrijede samo uz plaćanje  gotovinom ili kreditnom karticom.

6.)    Kartica pogodnosti vrijedi za zatvorenu skupinu do 12 osoba.

7.)    Popust vrijedi za cjelovitu ponudu hrane i pića á la carte.

8.)    Kod nekih ugostitelja/pružatelja članove Restaurant Club-a čekaju posebna iznenađenja.

 

 

Explorer program

 

1.)    Pogodnosti programa Explorer ostvaruju se posjedovanjem važeće članske kartice Restaurant Cluba – Explorer Card ili posjedovanjem važećih Explorer kupona,  dostupnih u različitim vrijednostima.

2.)    Korisnici kartice Explorer Card ili Explorer kupona, ostvaruju pogodnosti u mreži ugostitelja koji prihvaćaju cjelokupni Explorer program (pružatelj prima kartice i kupone) ili dio Explorer programa (samo kuponi ili samo kartice)

3.)    Popust vrijedi za á la carte ponudu hrane i pića, ili samo hrane, ovisno o nevedenoj ponudi pružatelja.

4.)    Popusti vrijede samo uz plaćanje gotovinom ili kreditnom karticom.

5.)    Modeli Explorer programa za korisnike:

-          2za1 (plati jedan-dobiješ dva) pri čemu se uvijek plaća skuplji obrok. Primjena pogodnosti vrijedi u slučaju posjeta najmanje dvije i najviše 6 osoba, osim ukoliko je drukčije navedeno u ponudi pružatelja

-          50% vrijedi za hranu iz a'la carte ponude, te vrijedi za najmanje jednu i najviše 6 osoba, osim ukoliko je drukčije navedeno u ponudi pružatelja

-          25%  vrijedi za hranu i piće iz a'la carte ponude, te vrijedi za najmanje jednu i najviše 6 osoba, osim ukoliko je drukčije navedeno u ponudi pružatelja

6.)    Svi modeli Explorer programa ne moraju ali mogu sadržavati pojedina ograničenja  navedena u ponudi pružatelja, a vezana za broj osoba po stolu, vrijeme posjete (najviše 4 sata u danu, dva dana u tjednu te dva mjeseca u godini), broj kupona koji se mogu iskoristiti i druga ograničenja, koja pritom moraju biti navedena u ponudi pružatelja, odn. vodiču ili internet stranici RC-a.

 

Poklon program

 

1.)    Poklon bonovi vrijede u ostvaruju pogodnosti u mreži ugostitelja koji prihvaćaju Poklon program i koji su stoga odgovarajuće označeni u priručniku, na web stranici http://www.restaurantclub.hr/ ili mobilnom portalu m.restaurantclub.hr/

2.)    Poklon kupon vrijedi za cjelovitu ponudu hrane ili i pića, á la carte.

3.)    Korisnik je dužan provjeriti, opseg ponude poklon kupona na stranici Restaurant Cluba ili telefonskim pozivom ponuđaču.

4.)    Prilikom plaćanja korisnik mora podnijeti originalan poklon bon RC-a.

5.)    Kopije poklon bona, nepotpuni ili oštećeni poklon bonovi su nevažeći.

6.)    Poklon bonovi vrijede za bilo koji broj osoba.

7.)    Poklon bonovi nisu zamjenjivi za novac, isto tako nije dozvoljeno prihvaćati druge oblike plaćanja u zamjenu za bonove.

8.)    U slučaju večeg računa usluga od vrijednosti poklon bona, razliku plaća korisnik

9.)    U slučaju manje potrošnje od vrijednosti poklon bona, razlika u novcu se ne vraća

 

Reklamacije - briga o korisniku

 

1.)    Tim360 d.o.o.se obavezuje, da će pružiti potrebnu pomoć članovima Restaurant Club-a i korisnicima na:

-    tel. pomoć na broju: 01/4572288, radnim danom 9.00-17.00 sati

      -     e-mail pomoć: [email protected]

2.)    Tim360 d.o.o.se obvezuje da će na e-mail odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

 

Briga i odgovornost postupanja sa podacima

 

1.)    Svi podaci su zaštićeni autorskim pravima i pod upravljanjem tvrtke Tim360 d.o.o./span>

3.)    Pravna ili fizička osoba sa članstvom i korištenjem usluga ili proizvoda Restaurant Cluba se obvezuje na korištenje, čuvanje i raspolaganje podacima od strane tvrtke Tim360 d.o.o.u svrhu obaviještavanja korisnika o novim uslugama, ponudama i ostalim marketinškim projektima tvrtke Tim360 d.o.o. što obuhvaća i besplatne obavijesti sa srodnim informacijama i obradu podataka u bilo kojem mediju, elektronički ili pismeno na poznatu adresu.

 

2.)    Tim360 d.o.o.se obavezuje trajnoj štititi osobne podatke korisnika. Pružatelj na neodređeno vrijeme čuva IP adrese svih posjetitelja pri čemu na izričitu dozvolu korisnika u pregledniku adresu može vezati na zemljopisni položaj korisnika. Za registrirane članove i: ime i prezime, e-mail adresu, kontakt telefon, glavnu adresu i adresu isporuke, državu prebivališta, datum i vrijeme registracije i arhivu komunikacije s ponuđačem.

3.)    Tim360 d.o.o.se obavezuje, da podaci korisnika u nijednom slučaju neće biti predani neovlaštenim osobama te da će se podaci pažljivo čuvati u skladu sa važećim zakonima.

4.)    Za zaštitu osobnih podataka je također odgovoran korisnik sam, i to na način da osigura zaštitu svog korisničkog imena i lozinke te odgovarajuću programsku (antivirusnu i drugu) zaštitu svog računala.

      5.) Sigurnost korisnika omogućena je PBZovim sustavom MyCheckout te SSLom 128 bitne enkripcije.

 

 

Registracija

 

Za registraciju korisnik mora dati potrebne podatke te potvrditi registraciju s važećim telefonskim brojem, na koji se veže korisnički račun. Registracija je za korisnike besplatna te nužna u slučaju kupnje i korištenja proizvoda. Registracijom posjetitelj postaje korisnik, ostvaruje eventualne dodatne pogodnosti te stječe pravo na kupnju.

 

Postupak kupnje

 

  1. Davanje narudžbe

 

Nakon odabira proizvoda, kupac na web stranici daje narudžbu proizvoda. Kupcu su na web stranici trgovca dostupni sveobuhvatni podaci o stanju i sadržaju narudžbe. Kupcu se za obavljanje kupovine pružaju samo raspoloživi artikli.

 

  1. Potvrda narudžbe i plaćanje

 

Ako kupac narudžbu prije slanja potvrdi, narudžba ide u daljnju obradu. Prodavač može za provjeru podataka ili osiguranja točnosti nazvati kupca na njegov kontaktni broj telefona. Ugovor o kupnji naručenih artikala između kupca i prodavača je u ovoj fazi definitivno zaključen.

 

 

Prodaja proizvoda

 

Zbog prirode poslovanja putem interneta se ponuda ažurira i mijenja često i brzo. Navedene cijene su predstavljene kao redovne cijene, koje određuje prodavač. Sve cijene uključuju PDV, osim ako to nije izričito drugačije napisano. Cijene su važeće u trenutku narudžbe i nemaju unaprijed određene vrijednosti te su važeće uz dolje navedene načine plaćanja, pod uvjetima opisanim u nastavku. Kupcima omogučavamo kupnju s različitim i promotivnim popustima. Prilikom kupnje se popusti ne zbrajaju.

 

Objavljene cijene ne vrijede za plaćanje kreditnom karticom. Cijena proizvoda će u tim slučajevima biti povećana  za najmanje 3%, bez obzira da li je riječ o kupnji na daljinu ili u sjedištu tvrtke.

 

Unatoč ogromnim naporima kako bi osigurali ažurne i točne podatke, postoji mogućnost da podaci o cijeni budu pogrešni. U tom slučaju, ili u slučaju da se cijena artikla promijeni tijekom obrade narudžbe, ponuđač će kupcu omogućiti da se povuče iz kupnje, a ujedno će prodavač kupcu ponuditi rješenje koje će ići na obostrano zadovoljstvo.

 

Kupoprodajni ugovor između prodavača i kupca je zaključen u trenutku kada ponuđač potvrdi narudžbu (kupac dobiva elektroničku poruku o statusu narudžbe – potvrđeno). Od tog su trenutka sve cijene i uvjeti fiksirani i vrijede kako za ponuđača tako i za kupca. Ponuđač kupcu izdaje račun u trajnom mediju, s razvrstanim troškovima i uputama, kako se povući iz kupnje i vratiti artikle, ako je to potrebno i moguće. Kupoprodajni ugovor (narudžba) je u elektroničkom obliku pohranjena kod prodavača te je kupcu dostupna na zahtjev.

 

Dostavu kupljenih proizvoda vrše Hrvatske pošte d. d. po standardnom cjeniku dostave navedene organizacije na adresu korisnika.


Način plaćanja

 

Prodavač omogućava sljedeće načine plaćanja:

 

● gotovinom prilikom preuzimanja

● uplatom na račun upravitelja Tim360 d.o.o.nakon ponude/predračuna

● s debitnom odnosno kreditnom karticom (American Express, MasterCard, Maestro, Visa, Diners Club)

 

     

 

     


Postupak plaćanja na internetskim prodajnim mjestima Restaurant Club-a se izvodi preko sustava PBZ MyCheckout.

 

Prava odustajanja od kupnje

 

Korisnik ima pravo da u roku od sedan dana od dana preuzimanja kartice ili kupona, obavijesti prodavača (na kontakt adresu ili e-mail [email protected]) o odustajanju od ugovora bez da navede razlog svoje odluke. Jedini trošak koji tereti potrošača zbog otkaza ugovora je trošak povratka proizvoda. Proizvod se mora vratiti prodavaču najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja obavijesti o otkazu ugovora.

Primljeni proizvod se mora vratiti neoštećen i u nepromijenjenoj količini, osim ako je proizvod uništen, slomljen, izgubljen ili ako je smanjena količina istog, bez krivnje potrošača.

 

Prilikom vračanja artikla, gdje su korištena sredstva restaurant Cluba računa ili promocijski kod, ta se sredstva smatraju kao popust te se ne vračaju (vraća se uplaćeni iznos). Povrat plaćanja će se izvršiti što je to prije moguće, ali najkasnije u roku od 30 dana od dana obavijesti o otkazu ugovora. Otplatu plaćanja vršimo na račun korisnika.

 

Mogućnost vraćanja ne vrijedi za proizvod aktiviran i vezan na određeni broj mobitela korisnika, ili već iskorišten.

 

Završne odredbe

 

1.)    Opći uvjeti primjenjivat će se od dana kada ih potvrdi direktor tvrtke Tim360 d.o.o./span>

2.)    Tvrtka Tim360 d.o.o.zadržava pravo da u bilo koje vrijeme bez obavijesti, ako smatra da je to potrebno, ukine ili izmijeni bilo koji navedeni uvjet. Takve promjene mogu uključivati uvođenje ili izmjene određenih naknada ili pristojbi. Iz tog razloga savjetujemo korisnika, da s vremena na vrijeme ponovno pročita informacije koje se nalaze u Općim uvjetima poslovanja, Pravilniku o korištenju kartica i Izjavi o privatnosti podataka, kako bi bili upoznati o tim promjenama. Imajte na umu da ukoliko dođe do promjena Općih uvjeta poslovanja, Pravilnika o korištenju kartice i Izjave o privatnosti podataka te ako i dalje koristite naše internetske stranice, prihvaćate Opće uvjete poslovanja, Pravilnik o korištenju kartice i Izjavu i privatnosti podataka koji su trenutno važeći. Svaka izmjena ili brisanje uvjeta i pravila će stupiti na snagu trenutkom objave na internetskim stranicama. Svako korištenje tih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve obavijesti znači prihvaćanje tih izmjena.

3.)    Za rješavanje sporova nadležan je Sud u Zagrebu.

 

Sanjin Koludrović, direktor

Tim360 d.o.o./span>

siječanj, 2012